studio horáček

fcbk, instaSoutěž na vizuální identitu Technické univerzity

21. 3. 018

Vedení Technické univerzity v Liberci přišlo s chvályhodným nápadem uspořádat vyzvanou soutěž na novou vizuální identitu školy. Grafika reprezentující univerzitu již dávno nesplňuje grafické standardy, jaké by měla identita takto vážené instituce splňovat. Bohužel, nezvykle rychle zadaná soutěž byla zrušena bez vyhlášení vítěze.
Návrh vizuální identity vychází z faktu, že univerzita je modulární systém. Lidé se shlukují v katedry, katedry ve fakulty a z fakult se skládá celá univerzita. Z tohoto důvodu je i celá identita modulární. Součástí soutěže měl být i návrh, jakým způsobem by se měla ubírat propagace univerzity. V našem případě se do grafiky prolnula snaha vystihnout specifika a výraznou atmosféru Liberce, potažmo TUL.
Photo: Antoine Letarte, CC BY 3.0